Velkommen til den aktive utfordreren i forsikring.

Vi kan ikke gjøre forsikring spennende, men vi kan gjøre det forståelig, enklere og billigere!

Båtforsikring

Båten er for mange istedenfor hytta . Men svært mange har både og. Hva kan skje med båten din? Jo motoren kan blir stjålet, kjøre på et skjær og båten kan brenne. Bare for å nevne noe. En ting som er viktig å tenke på er at siden det ikke er krav om forsikring på båt så er det viktig at du forsikrer din båt. Skulle havne i et sammenstøt og den andre part ikke har ansvaret er det KUN din egen kaskoforsikring som dekker dette. Tyveri av løsøre i båt er også endel av dekningen.
Skip o hoi! God tur. Sørg for å ha båten forsikret.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN?

Ansvarsforsikring:

Ansvarsforsikring er ikke lovpålagt for båt, slik den er for bil. Uten ansvarsforsikring vil du kunne bli personlig ansvarlig, for eksempel hvis du kjører på en annen båt og skader denne båten eller personer i denne.

Delkasko dekker:

 • Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.

 • Tyveri av båten inkludert fastmontert utstyr.

 • Tyveri av tilbehør som har naturlig sammenheng med båtens bruk.

 • Tyveri av bagasje med inntil kr 10 000,-.

 • Hærverk.

 Kasko dekker:

 • Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.

 • Tyveri av båten inkludert fastmontert utstyr.

 • Tyveri av tilbehør som har naturlig sammenheng med båtens bruk.

 • Tyveri av bagasje med inntil kr 10 000.

 • Hærverk.

 • Skade som følge av at båten har vært utsatt for sammenstøt med annen båt eller gjenstand.

 • Skade som følge av at båten har kantret.

 • Skade som følge av at båten har sunket.

 • Skade på båt og tilbehør inntruffet under transport.

 • Skade som følge av at båten har vært utsatt for annen tilfeldig plutselig ytre påvirkning.

 • Båtredning i form av slep til nærmeste trygge fortøyningssted etter plutselig og uforutsett uhell.

Fører- og passasjerulykke:

Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen er på kr 200 000,- ved 100% medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av båt, slik at du allerede kan være godt dekket.

KUNDESERVICE

WILLE & SAND
FORSIKRINGSPARTNER AS

Pettersvollen 3
3032 Drammen

Kundeservice: +47 944 25 480

Hverdager: 08:00 - 16:00
Lørdag: stengt
Søndag: stengt

KONTAKT

13 + 10 =