Velkommen til den aktive utfordreren i forsikring.

Vi kan ikke gjøre forsikring spennende, men vi kan gjøre det forståelig, enklere og billigere!

Bilforsikring

Bilen er for mange en nødvendig onde,mens andre kjøper bil av ren glede! Felles er at alle som har bil må forsikre den. Nettopp fordi vi har investert penger i den. Det finnes mange måter å forsikre bilen på. Det som avgjør hvilken dekning du skal ha er eks. verdien på bilen, kjørelengde, lån med pant osv. Gjennom samtalen vår vil vi komme med forslag til hva vi mener er korrekt for deg.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN?

Ansvarsforsikring:

Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler og dekker skader motorvognen kan påføre mennesker og ting. Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap (ingen beløpsbegrensning).

Med ansvarsforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til bilen. Dette kan for eksempel være tvist med selger av bilen, et verksted som har reparert bilen eller en tvist i forbindelse med en skadesak.

Delkasko dekker:

 • Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.

 • Tyveri av bilen inkludert fastmontert utstyr.

 • Tyveri av deler av bilen inkludert fastmontert utstyr.

 • Hærverk i forbindelse med tyveriforsøk.

 • Reparasjon eller skifte av bilens glassruter.

 • Skade som har oppstått underveis ved ferge-/biltogtransport.

 • Veihjelp i Norden som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff.

Kasko dekker:

 • Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.

 • Tyveri av bilen inkludert fastmontert utstyr.

 • Tyveri av deler av bilen inkludert fastmontert utstyr.

 • Reparasjon eller skifte av bilens glassruter.

 • Skade som har oppstått underveis ved ferge-/biltogtransport.

 • Sammenstøt med andre kjøretøy og gjenstander.

 • Utforkjøring.

 • Velting.

 • Hærverk.

 • Annen plutselig ytre påvirkning enn de som er nevnt over.

 • Bagasje dekkes for inntil kr 5 000,- i forbindelse med tyveri eller annen skade.

 • Veihjelp på bosted.

 • Veihjelp i Europa.

Kasko med leiebil:

 • Leiebil dekkes med inntil kr 400,- pr dag i inntil 15 dager. Vi kan skaffe deg leiebil direkte fra vår samarbeidspartner.

 • Ved reparasjon regnes erstatningstiden til normal reparasjonstid pluss et ventetillegg.

 • Ved kondemnasjon av kjøretøyet dekker vi leiebil fra skaden ble meldt og i 10 dager etter at vi har tatt stilling til erstatningsspørsmålet (også her maksimalt 15 dager).

 • Ved tyveri betales leiebil for den tiden du har vært uten bil. Må bilen repareres som følge av tyveriet, betales det i tillegg for normal reparasjonstid.

 • Dersom leiebil ikke benyttes, utbetales:

 • Kr 250,- pr.dag i reparasjonstiden.

 • Kr 2 500,- ved kondemnasjon.

 • Kr 2 500,- ved tyveri, der bilen ikke kommer til rette.

KUNDESERVICE

WILLE & SAND
FORSIKRINGSPARTNER AS

Pettersvollen 3
3032 Drammen

Kundeservice: +47 944 25 480

Hverdager: 08:00 - 16:00
Lørdag: stengt
Søndag: stengt

KONTAKT

3 + 3 =