Velkommen til den aktive utfordreren i forsikring.

Vi kan ikke gjøre forsikring spennende, men vi kan gjøre det forståelig, enklere og billigere!

Hund- og katteforsikring

Hunden og katten blir som endel av familien å regne. Det koster å ha kjæledyr er min erfaring. En ting er all tid det tar, men en annen ting er hva alt koster. Ved å tegne forsikring på din hun kan du  ihvertfall sørge for å slippe å betale for ulykke og sykdomstilfeller som omfattes av en dyreforsikring. Det er også mulig å forsikre hunden mot dødsfall.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN?

Dødsfallsforsikring gir utbetaling ved:

 • Død dersom hunden/katten dør som følge av ulykke eller sykdom.

 • Tilfeller hvor dyret må avlives av dyrevernhensyn.

Hunden/katten må være mellom 5 uker og 10 år, erstatningen reduseres gradvis fra det kalenderår dyret fyller 7 år.Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.

Veterinærutgifter dekker:

 • Nødvendige utgifter i forbindelse med veterinærmedisinsk undersøkelse.

 • Behandling av ulykkesskade og sykdom.

 • Inntil kr. 30.000 pr år.

 • Utgifter til avliving i forbindelse med ulykke/sykdom.

 • Medisiner og materiell som veterinæren benytter.

 • Nødvendig opphold på dyrehospital/klinikk.

 • Trekking av ulykkesskadde tenner.

 • Ett keisersnitt i løpet av hundens levetid.

Egenandelen for hund/katt yngre enn 7 år er 20 %, minimum kr 2.000, og for hund/katt eldre enn 7 år

30 %, minimum kr 2.000. Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt

10 år.

Reseptbelagte medisiner dekker:

 • Medisiner utskrevet i forbindelse med sykdom eller skade som er erstatningsberettiget på veterinærforsikringen.

 • Inntil 3.000 pr år.

 • Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fylt 10 år.

KUNDESERVICE

WILLE & SAND
FORSIKRINGSPARTNER AS

Pettersvollen 3
3032 Drammen

Kundeservice: +47 944 25 480

Hverdager: 08:00 - 16:00
Lørdag: stengt
Søndag: stengt

KONTAKT

11 + 9 =