Velkommen til den aktive utfordreren i forsikring.

Vi kan ikke gjøre forsikring spennende, men vi kan gjøre det forståelig, enklere og billigere!

Husforsikring

Huset er den største investeringen man gjør i livet økonomisk for de fleste. Da er det også viktig at man forsikrer huset sitt riktig. Ved å ta en grundig prat vedr. deres hus kan vi sammen finne en løsning som du er komfortabel med. En husforsikring dekker mye, men ikke alt. Og vi forteller deg også  hva et selskap faktisk ikke dekker.

SKADER SOM DEKKES

 • Brann, plutselig nedsoting og eksplosjon.

 • Lynnedslag og elektrisk fenomen, f.eks. kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.

 • Utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

 • Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng.

 • Lekkasje fra akvarium eller vannseng.

 • Brudd på innvendig og utvendig rørledning med tilknyttet utstyr.

 • Bruddskade på glass i vinduer og dører, sanitærporselen og emaljerte servanter i bolig.

 • Tyveri og skadeverk på bygningen.

 • Naturskade, som for eksempel storm, flom og skred.

 • Skade som direkte skyldes vind svakere enn storm.

 • Skade ved snøtyngde og takras.

 • Annen plutselig skade på bygningen.

 • Rettshjelp – utgifter til egen advokat i forbindelse med tvist.

 • Økonomisk tap ved et offentlig påbud.

 • Ansvar (dekker eierens rettslige erstatningsansvar ved for eksempel skader etter ras fra taket).

Tilleggsforsikring sopp/råte/insekter omfatter:

 • Vi tilbyr forsikring mot treødeleggende insekter og råtesopper i samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring.

 • Forsikringen dekker skader på innvendig treverk forårsaket av råtesopper. I tillegg dekkes skader forårsaket av de treødeleggende insektene stokkmaur, husbukk og stripet borebille.

 • Forsikringssum er kr 1.000.000.

 • Egenandelen er kr 1.500,-.

SUPERFORSIKRING BOLIG – VÅR BESTE BOLIGFORSIKRING

 • Følgeskader etter utett tak/vegg

 • Følgeskader etter håndverksfeil

 • Hageanlegg utvides til kr 500.000,-

 • Offentlig påbud utvides til kr 500.000,-

 • Skade over 75% regnes som totalskade

 • Ombygging til rullestolbruker

KUNDESERVICE

WILLE & SAND
FORSIKRINGSPARTNER AS

Pettersvollen 3
3032 Drammen

Kundeservice: +47 944 25 480

Hverdager: 08:00 - 16:00
Lørdag: stengt
Søndag: stengt

KONTAKT

9 + 5 =