Velkommen til den aktive utfordreren i forsikring.

Vi kan ikke gjøre forsikring spennende, men vi kan gjøre det forståelig, enklere og billigere!

Hytteforsikring

I Norge er det veldig mange som har hytte. Noen har små enkle hytter ved sjøen, mens andre har store flotte luksushytter på fjellet. Uansett størrelse, tilstand eller område så må hytten forsikres. For den har jo en verdi slik den står i dag. Hvilken dekning og hvordan hytten skal forsikres blir endel av vår samtale. Det er viktig at man ikke glemmer alt man også har på hytten av innbo/løsøre. Det er jo enklere for tyven å bryte seg inn der som regel en hjemme hos deg. 

SKADER SOM DEKKES

 • Brann, plutselig nedsoting og eksplosjon.

 • Lynnedslag og elektrisk fenomen, f.eks. kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.

 • Utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

 • Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng.

 • Lekkasje fra akvarium eller vannseng.

 • Brudd på innvendig og utvendig rørledning med tilknyttet utstyr.

 • Bruddskade på glass i vinduer og dører, sanitærporselen og emaljerte servanter i bolig.

 • Tyveri og skadeverk på bygningen.

 • Naturskade, som for eksempel storm, flom og skred.

 • Skade som direkte skyldes vind svakere enn storm.

 • Skade ved snøtyngde og takras.

 • Annen plutselig skade på bygningen.

 • Rettshjelp – utgifter til egen advokat i forbindelse med tvist.

 • Økonomisk tap ved et offentlig påbud.

 • Ansvar (dekker eierens rettslige erstatningsansvar ved for eksempel skader etter ras fra taket).

I samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring tilbyr vi hussoppforsikring på hytte. I følge Norsk Hussopp Forsikring er en forsikring mot råtesopp- og insektsskader i prinsippet en “livsforsikring” på bygningen. Statistikk viser at sjansene for å bli utsatt for slike skader er større enn for at hytta skal brenne.

ANBEFALT TILLEGSDEKNING

Hussoppforsikring

 • For hytter/fritidshus bygget i 1975 eller senere, tilbyr vi forsikring mot treødeleggende insekter og råtesopper i samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring.

 • Norsk Hussopp Forsikring dekker skader på innvendig treverk forårsaket av råtesopper. I tillegg dekkes skader forårsaket av de treødeleggende insektene stokkmaur, husbukk og stripet borebille.

 • Forsikringssum er kr 1.000.000,-.

 • Egenandel er kr 4.000,-. ( minus 4000 kr om du har 3 eller flere forsikrings objekter hos oss)

KUNDESERVICE

WILLE & SAND
FORSIKRINGSPARTNER AS

Pettersvollen 3
3032 Drammen

Kundeservice: +47 944 25 480

Hverdager: 08:00 - 16:00
Lørdag: stengt
Søndag: stengt

KONTAKT

8 + 10 =