Velkommen til den aktive utfordreren i forsikring.

Vi kan ikke gjøre forsikring spennende, men vi kan gjøre det forståelig, enklere og billigere!

Innboforsikring

Innbo og løsøre er eiendeler utover fastmontert utstyr og bygningsmasse. Det er viktig at man har høy nok innboforsikring dersom det skulle bli en totalskade. Det er ikke lett å sette en nøyaktig sum på innboet sitt. Men sammen kan vi finne frem til en sum som er så  korrekt som mulig. En innboforsikring dekker ikke alt, men i mange tilfeller langt mer en hva mange tror. De som ikke bor i enebolig, men som har innboforsikring er også omfattet av naturskadefondet. Eksempler på hva en standard innbo dekker er: Tyveri av gjenstander i hus/leilighet ved innbrudd eller skade på ting ved rørbrudd(vannskade).

HVA DEKKER FORSIKRINGEN?

 • Brann, plutselig nedsoting og eksplosjon.

 • Lynnedslag og elektrisk fenomen, f.eks. kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger.

 • Utstrømming fra rørledning, også fra tilknyttet utstyr, ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

 • Lekkasje fra akvarium eller vannseng.

 • Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng.

 • Skade på glass eller sanitærporselen.

 • Naturskade.

 • Skade ved snøtyngde og takras.

 • Tyveri av, og skadeverk på, innbo og løsøre i bygning.

 • Tyveri fra din arbeidsplass i bygning inntil kr 5 000,-.

 • Tyveri fra privat boligs uteareal inntil kr 20 000,-.

 • Veskenapping inntil kr 20 000,-, ran og overfall.

 • Tyveri av sykkel inntil kr 6 000,-.

 • Tyveri fra bod i felles kjeller, loft eller garasje inntil kr 30 000,-.

 • Temperaturendring i fryser/kjøleskap.

 • Merutgifter til opphold utenfor hjemmet ved dekningsmessig skade, begrenset til kr 100 000,-.

 • Rettshjelp – utgifter til egen advokat i forbindelse med tvist.

 • Erstatningsansvar for skade du har voldt i egenskap av privatperson.

UTVIDET SYKKELFORSIKRING

Sykkelforsikring omfatter:

 • Tyveri av sykkel som ikke kommer til rette.

 • Skader påført ved tyveri.

 • Skader påført ved forsøk på tyveri.

 • Forsikringen gjelder i Europa.

 • Du kan velge forsikringssum på kr 15.000,- eller kr 30.000,-.

 • Dersom sykkelen er låst og oppbevart i låst rom i bygning (ikke fellesrom) eller i bygning med adgangskontroll, dekkes tyveri inntil forsikringssummen. Samlet erstatning ved tyveri av låst sykkel fra annet sted er kr 15.000,-.

 • Egenandelen er kr 2.000,-.

ANBEFALT UTVIDET DEKNING

Uflaksforsikring 

 • Dette er forsikringen du trenger når du har vært uheldig eller litt klønete. Har du mistet tv’en i gulvet, veltet stålampa over glassbordet, mistet fårikålkjelen over keramikkplatetoppen eller knust flatskjermen da du spilte Nintendo Wii? Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader på løsøregjenstander ved at de mistes ned, faller ned, velter eller lignende.

 • Forsikringen dekker skader i forbindelse med flytting når du selv står for flyttingen. Forsikringen omfatter flytting til ny bolig innenfor Norden og dekker tilfeldige og plutselige skader som oppstår på det forsikrede innbo og løsøre.

 • Forsikringssum er kr 100.000,-.

 • Egenandelen er kr 4.000,-. ( minus 4000 kr dersom du har 3 objekter eller mer hos oss)

KUNDESERVICE

WILLE & SAND
FORSIKRINGSPARTNER AS

Pettersvollen 3
3032 Drammen

Kundeservice: +47 944 25 480

Hverdager: 08:00 - 16:00
Lørdag: stengt
Søndag: stengt

KONTAKT

12 + 3 =