Velkommen til den aktive utfordreren i forsikring.

Vi kan ikke gjøre forsikring spennende, men vi kan gjøre det forståelig, enklere og billigere!

MC-/Mopedforsikring

I Norge kjøres det motorsykkel vår og sommer . Heldigvis går det bra med de fleste. Men mange opplever skade på sykkelen, tyveri og hærværk. Det er lovpålagt å ha en ansvarsforsikring på sin Mc. Utover dette finner vi sammen en dekning som passer i forhold til ditt behov. Moped blir ofte brukt hele året .Verdi sett opp mot pris og dekning er viktig her. Hvorfor betale mer en nødvendig?

HVA DEKKER FORSIKRINGEN?

Ansvarsforsikring:

Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte motorsykler og dekker skader motorvognen kan påføre mennesker og ting. Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap (ingen beløpsbegrensning).

Med ansvarsforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til motorsykkelen. Dette kan for eksempel være tvist med selger av motorsykkelen, et verksted som har reparert den eller en tvist i forbindelse med en skadesak.

Delkasko dekker:

 • Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.

 • Tyveri av motorsykkelen inkludert fastmontert utstyr.

 • Tyveri av deler av motorsykkelen inkludert fastmontert utstyr.

 • Skade som har oppstått underveis ved ferge-/biltogtransport.

 • Veihjelp i Norden som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff eller at fører rammes av plutselig sykdom/ulykke.

Kasko dekker:

 • Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag.

 • Tyveri av motorsykkelen inkludert fastmontert utstyr.

 • Tyveri av deler av motorsykkelen inkludert fastmontert utstyr.

 • Skade som har oppstått underveis ved ferge-/biltogtransport.

 • Sammenstøt med andre kjøretøy og gjenstander.

 • Utforkjøring.

 • Velting.

 • Hærverk.

 • Annen plutselig ytre påvirkning enn de som er nevnt over.

 • Veihjelp i Norden som bl.a. skyldes driftstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff eller at fører rammes av plutselig sykdom/ulykke.

 • Veihjelp i Europa.

 • Fører- og passasjer ulykke:Dette er en ulykkesforsikring som det er vanlig å ha med, men som du kan velge å utelate.

  Ved personskade vil ansvarsforsikringen dekke utgifter og økonomisk tap, også for fører og passasjer på den motorsykkelen som eventuelt er ansvarlig for skade

  Erstatningen under fører- og passasjerulykkesforsikringen kommer i tillegg og er på kr 200 000,- ved 100 % medisinsk invaliditet. Erstatningen reduseres forholdsmessig ved lavere invaliditetsgrad. Har du andre ulykkesforsikringer vil disse normalt også dekke skader oppstått ved bruk av motorsykkel, slik at du allerede kan være godt dekket.

KUNDESERVICE

WILLE & SAND
FORSIKRINGSPARTNER AS

Pettersvollen 3
3032 Drammen

Kundeservice: +47 944 25 480

Hverdager: 08:00 - 16:00
Lørdag: stengt
Søndag: stengt

KONTAKT

6 + 7 =