Velkommen til den aktive utfordreren i forsikring.

Vi kan ikke gjøre forsikring spennende, men vi kan gjøre det forståelig, enklere og billigere!

Reiseforsikring

Å være på reise betyr ikke nødvendigvis at man er utenlands. I det man forlater huset sitt er man på en reise. En reiseforsikring  dekker ikke alt som skjer på reise, men mye. Det er viktig å presisere at det å “miste noe” eller “glemme noe” ikke dekkes av noen reiseforsikringer. Tyveri, ran og overfall dekkes. Det viktigste med en reiseforsikring er sykdom i utlandet. Det koster fort tusenlapper pr. dag om man skulle bli syk og må på sykehus mens man er på ferie. Vær forsiktig , tenk deg om mens du ligger på stranden med dine eiendeler rundt deg. De blir borte før du aner det. I en reiseforsikring har man også en liten ulykkesforsikring på kr 300000 kr/voksen og 500000/barn.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN?

Forsikringen er gyldig på alle ferie-, fritids-, og tjenestereiser med inntil 45 dagers varighet. Det vil si at du kan reise på en reise i inntil 45 dager, være hjemme på din bostedsadresse i Norge i en eller flere dager, for så å dra ut på en ny reise og være dekket av den samme forsikringen. Forsikringen er gyldig i ett år fra startdato.

Reisens varighet regnes fra den dagen du reiser fra din bostedsadresse i Norge, til du er tilbake igjen på samme sted. Det er ingen krav om at det må være overnatting på reisen.

Dersom du skulle være borte i mer enn 45 dager er det fullt mulig å utvide forsikringen, ved å tegne en forlengelse.

Avbestillingsforsikring som dekker deg mot blant annet akutt sykdom før avreise er inkludert i reiseforsikringen.

  • Tyveri av reisegods
  • Avbestilling
  • Forsinkelse
  • Ulykke/død
  • SykdomReiseforsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som er medlemmer av norsk folketrygd. Familieforsikringen omfatter ektefelle-/samboer, og alle barn under 20 år med samme folkeregistrerte adresse.

KUNDESERVICE

WILLE & SAND
FORSIKRINGSPARTNER AS

Pettersvollen 3
3032 Drammen

Kundeservice: +47 944 25 480

Hverdager: 08:00 - 16:00
Lørdag: stengt
Søndag: stengt

KONTAKT

11 + 3 =