Velkommen til den aktive utfordreren i forsikring.

Vi kan ikke gjøre forsikring spennende, men vi kan gjøre det forståelig, enklere og billigere!

Ulykkesforsikring

Mye kan skje i livet. Personforsikringer er viktig for det økonomiske bildet. Penger vil ikke gjøre deg frisk, men det kan bidra til å øke livskvaliteten i en ellers vanskelig situasjon.

En Ulykkesforsikring er ikke et fullverdi personprodukt. Men for de som vil ha noe vil jeg anbefale at man tegner dette. Ulykkesforsikring utbetales ved varig medisinsk invaliditet etter en ulykke. Samtidig kan man tegne en død etter ulykke. Dette er et rimelig alternativ i forhold til en Livsforsikring. Død etter en ulykke. Ikke død pga. sykdom.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN?

Forsikring ved død:

Denne dekningen vil gi erstatning ved dødsfall som følge av en ulykkeshendelse.

Forsikringsutbetalingen tilfaller forsikringstaker. Er forsikringstaker og forsikrede samme person, tilfaller forsikringsutbetalingen avdødes ektefelle/registrerte partner. Har ikke avdøde slike, eller er de ikke lenger i live, tilfaller utbetalingen avdødes arvinger etter lov eller testament i henhold til Arvelovens bestemmelser.

Ønsker forsikringstaker at utbetalingen ved død skal tilfalle spesielt utpekte personer (f.eks. samboer) eller andre begunstigede, må dette avtales med Nemi Forsikring. En slik begunstigelse vil fremgå av Forsikringsbeviset.

Forsikring ved medisinsk invaliditet:Denne dekningen vil gi erstatning dersom en ulykkesskade har ført til medisinsk invaliditet.

Med medisinsk invaliditet menes den fysiske varige funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden fastsettes uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l.

Denne dekningen omfatter også refusjon av behandlingsutgifter med inntil 5 % av avtalt forsikringssum ved medisinsk invaliditet. Med behandlingsutgifter menes utgifter til behandling og reiseutgifter til og fra hjemsted for nødvendig behandling, som følge av en ulykkesskade.

KUNDESERVICE

WILLE & SAND
FORSIKRINGSPARTNER AS

Pettersvollen 3
3032 Drammen

Kundeservice: +47 944 25 480

Hverdager: 08:00 - 16:00
Lørdag: stengt
Søndag: stengt

KONTAKT

7 + 4 =